:: Homepage
:: Research
:: Publications
:: Group
:: CV
:: Positions
Positions


There are different opportuniteis to join our group,from undergraduates to PhDs to PostDocs. If interested, plese contact me and I will be happy to discuss options and possibilities.


Studentsko delo, magisteriji, doktorati

Navedenih je nekaj moznih tem, ki pa jih ponavadi prilagodimo skupnim zeljam in zanimanjem.


- Biofizikalni pojavi v aktivnih kompleksnih tekocinah: To je svetovno izredno vroce in hitro razvijajoce podrocje raziskav, kjer fizika s svojimi pristopi lahko zanimivo doprinese k odkrivanju, razumevanju in poenotenju razlicnih bioloskih sistemov in pojavov. Siroko odprta so vprasanje vloge inkluzij, kiralnosti, sklopitvije z zunanjimi polji,....

- Topoloska mehka snov: Nacrtovanje in fizikalni pomen zavozlanosti v snovi, pomem topoloskih defektov.

- Mikrofluidiika in laboratorij na cipu: Kaksne tokovne vzorce lahko ustvarjamo in kontroliramo, npr z mikoplavalci.

- Opticni metamateriali: Kako voditi tok svetlobe na skali valovne dolzine, da npr. zavija, se vrti in poganja snov. Ali da na primer nek objekt postane neviden.
- Topoloska fotonika: Kako ustvariti snov in kaksna mora biti, da se svetloba v njej lahko siri le v eni smeri. Ne pa nazaj. Takih snovi v naravi ni.

- Raziskave mehanizmon in pojavov povezanih z agregacijo proteinov v biofarmacevtiki (vsebina je povezavi s podjetem Lek d.d.)


PostDocs


We are always interested in applications from excellent individuals who would want to join or visit our group to work on selected projects from theory and/or modelling of general soft matter, including complex fluids, colloids, liquid crystals, fluidics, photonics, and complex optics. We are happy also to support various joint fellowship, grants and scholarship applications to bilateral, EU (Marie Curie) or other funding agencies, having quite some experience in these actions. Our group also regularly aplies for Slo, EU, ... grants and possibilities may open also on a very short notice. Therefore, if interested in joining our team, send us an email with your CV and a brief motivation, and we can discuss possibilites.

Some possible funding options inlcude:

Marie Curie Fellowships (International and Inter-European)
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/


India-EU Mobility Project, NAMASTE
http://www.indianamaste.eu/


Slovenian Reserch agency grants (including postdoc, bilateral, ...)
https://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Selected teaching material


- Colloids and complex fluids, FMF UL, 2017 - material for PhD program Mathematics and Physics, 3rd Bologna Degree, physics, course Selected chapters in modern physics.
- Selected experience with applying for EU funding, FMF UL, 2017 - material for UL and IJS lectures, various degrees.
- Izuksnje z Marie Curie stipendijo (IEF) in Marie Curie Integracijskim (CIG) projektom (2015) - pedagosko gradivo za Znanstveni inkubator, FKKT UL.

MR